Systeemspecialist

In therapie ga ik contact met je aan aan als systeemspecialist. Op de website systeemspecialist.com wordt dit vak als volgt samengevat:

Een systeemspecialist verstaat het vak complexe relationele problematiek vanuit een academisch systeemtheoretisch kennisniveau met gebruik van ervaringsgerichte interventietechnieken, veranderingsprocessen te faciliteren in sociale systemen.

Ik vul dit in op zoveel mogelijk creatieve manieren. Zo heb ik boksen geïntegreerd in mijn aanpak, maar kunnen we ook gebruik maken van rollenspellen en familie opstellingen. Ook heb ik outdoor elementen onderdeel gemaakt van dit leerproces. Omdat de systeemspecialist gebruik maakt van ervarings- en lichaamgericht leren past dit ook naadloos in de gedachte dat we het totaal zijn van wat we denken, voelen, doen en ervaren.